image

Pro udržitelný rozvoj, z.s.

Jsme spolek jehož cílem je:

  • působení na občanskou společnost, vzdělávání a osvěta obezřetného přístupu k čerpání úvěrových prostředků s důrazem na včasnou a realistickou kalkulaci splátkových možností dlužníka, jakož i v oblasti dluhové pasti ale i obecně v oblasti závazkových vztahů s upozorněním na jejich důsledky
  • prevence, analýzy, komentování a propagace právních instrumentů v oblasti oddlužení, platební neschopnosti či dluhové pasti
  • kvalifikovaná pomoc spotřebitelům při řešení krizových situací tak, aby měly minimální negativní dopad na jejich finanční stabilitu
  • asistence při administraci, skladbě a formulování písemností, vytváření podmínek pro komunikaci

image
image

Pro udržitelný rozvoj, z.s.
Sienkiewiczova 3562/4
400 11 Ústí nad Labem
Číslo akreditace: AO-015-2020
IČO: 092 05 934
Tel .: +420 606 791 902
e-mail: info@proudrzitelnyrozvoj.cz

image

NAŠE FILOZOFIE

Do finanční pasti může 
spadnout každý. "My víme, jak z ní ven".
 Pomůžeme vám k znovunabytí dobré finanční situace. 

image

prevence dluhové pasti

 KDO JSME: Jsme spolek s bohatými zkušenostmi. Jedním z našich projektů je „Prevence dluhové pasti“.                                                                                                                                                                    

DŮVOD PREVENCE: Dnes a denně se setkáváme se stále mladší generací, která neuvažuje racionálně při sjednávání půjčky, zajišťování služeb a uspokojování svých potřeb a neuváženě nakládá se svým podpisem. Stále častěji narážíme na neschopnost mladých lidí pracovat se skutečným rozpočtem a reálným odhadem svých možností. Na školách chybí přednášková účast odborníků, kteří každý den setkávají s důsledky nezodpovědného / neznalého chování budoucího dlužníka. Dnes a denně jsou mladí lidé doslova zavalováni nabídkami a marketingovými akcemi společností, jejichž cílem je v lepším případě prodat v zásadě cokoli av horním případě vydělávat na pokutách, úrocích a nákladech právního zastoupení.

PRAKTICKÝ DOPAD RIZIKA: Čerství absolventi s nabytím právní způsobilosti uzavírají půjčky na spotřební zboží (herní konzole, počítačové sestavy, motocykly atd.), Stále jsou v pracovním poměru velmi krátce. Neuvědomují si, že s půjčkou podepsali často i pokuty v řádech desítek procent půjčené částky a způsob rozhodování, který jim znemožní aktivní obranu. Dostaňte se do problémů s likviditou a přestávejte platit zákonné poplatky, náklady na bydlení a jiné. Následně rozhodujte k nařízení exekucí a mladí lidé nejsou schopni splácet. V lepším případě se pokusí o vyhlášení insolvence, v horším případě se uzavře kruh neplacení, jsou vyřazeni ze společnosti (asociální) a díky postihu mzdy fungují bez řádné smlouvy, aby jim nemohla být exekuována. Dochází k pocitům nespravedlnosti a bezmoci,

ZÁMĚR PREVENCE: Záměrem prevence je upozornit mladé lidi na fakt, že co podepisují je závazné. Že smlouvy mohou obsahovat velké množství právních klausulí, kteří nerozumí a mohou být likvidační. Že nemá smysl kupovat spotřební zboží na úvěry s neadekvátním úrokem a navýšením při problému se splácení. Že je důležité vědět a ptát se - co se stane, pokud nebudeme platit, jaká je skutečná cena úvěru, jaké jsou možnosti při problémech se splácením…? Že existují rozhodčí soudy, které mohou vážným způsobem ohrozit nestrannost rozhodování. Že soudy nezajímají subjektivní pocity dlužníka, ale důkazy, které vycházejí vždy s podepsaným… Vštípit zájem o sledování životního cyklu závazku, který podepsal a kontroluje finanční podmínky (plnění svého závazku).

CÍLOVÁ SKUPINA: Cílovou skupinou jsou žáci středních škol a učiliště ve věku 17/18 let

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PREVENCE: Odborné přednášky na školách - přednášky odborníků ze soudu, právní, exekutorské a terénní praxe. Školení učitelé, tvorba příruček. Spolupráce při tvorbě metodiky ochrany mladých před riziky dluhových spirál.

Setkáváme se s podceňováním rizika neznalosti dopadů smluvních závazků u mladých. S hrubým podceněním svých možností as vyřazením mladých lidí ze společnosti, a to krátce po vkročení do dospělosti. Nastalý tlak věřících pak nutí dlužníka k „lepení“ jednoho problému ještě horším „dvěma“.

Máme zájem aktivně pracovat na šíření prevence dluhových pastí. Jedná se však o náročnou činnost, její realizaci předpokládáme podporu sponzorů a státu. Jsme přesvědčeni, že dluhová minulost je navázána na další pozitivní společenské jevy jako je kriminalita a útěk ke drogám.